Trẩy hội chợ tình trên Tây nguyên

 Màn văn nghệ diễn ra trong chợ tình.
Màn văn nghệ diễn ra trong chợ tình.