Tội phạm có tổ chức đe dọa sự phát triển của Đông Nam Á

Đông Nam Á giờ đây là thị trường methamphetamine lớn nhất thế giới.
Đông Nam Á giờ đây là thị trường methamphetamine lớn nhất thế giới.