Thượng tọa Thích Nhật Từ: “Nên bỏ tục phóng sinh”

Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế - 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế - Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế - Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top