Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sư thầy chỉ cách phóng sinh ngày Rằm tháng Giêng để được phúc đức

Phóng sinh như thế nào cho đúng cách
Phóng sinh như thế nào cho đúng cách