Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thả vật phóng sinh: Ngang nhiên trục lợi nơi cửa Phật

Một nhóm người ngang nhiên bắt cá vừa được phóng sinh trước cửa Phật.
Một nhóm người ngang nhiên bắt cá vừa được phóng sinh trước cửa Phật.