Một cách nhìn về Netsuke - Điêu khắc gỗ Nhật Bản đương đại

Quái vật mũi dài. Kích thước 6.2 x 3.1 x 2.8 cm. Nghệ nhân Zanmai Onosato. Tác phẩm mô tả một tengu (quái vật mũi dài thiêu rui con người thành tro bụi) đang nhìn chằm chằm một cách giận giữ vào chú ong đậu trên mũi của hắn.
Quái vật mũi dài. Kích thước 6.2 x 3.1 x 2.8 cm. Nghệ nhân Zanmai Onosato. Tác phẩm mô tả một tengu (quái vật mũi dài thiêu rui con người thành tro bụi) đang nhìn chằm chằm một cách giận giữ vào chú ong đậu trên mũi của hắn.
Quái vật mũi dài. Kích thước 6.2 x 3.1 x 2.8 cm. Nghệ nhân Zanmai Onosato. Tác phẩm mô tả một tengu (quái vật mũi dài thiêu rui con người thành tro bụi) đang nhìn chằm chằm một cách giận giữ vào chú ong đậu trên mũi của hắn.