Huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo

Trí óc con người và chương trình máy tính khác nhau đến mức gần như là sai khi ta gọi máy tính là thông minh, thậm chí cả với trường hợp trí tuệ nhân tạo. 
Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Trí óc con người và chương trình máy tính khác nhau đến mức gần như là sai khi ta gọi máy tính là thông minh, thậm chí cả với trường hợp trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Trí óc con người và chương trình máy tính khác nhau đến mức gần như là sai khi ta gọi máy tính là thông minh, thậm chí cả với trường hợp trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Nhã Nam cung cấp
Lên top