Đột phá trong giải mã bí ẩn cổ xưa về cỗ máy tính đầu tiên trong lịch sử

Mô hình máy tính về cách cơ chế Antikythera có thể đã hoạt động. Ảnh: UCL.
Mô hình máy tính về cách cơ chế Antikythera có thể đã hoạt động. Ảnh: UCL.
Mô hình máy tính về cách cơ chế Antikythera có thể đã hoạt động. Ảnh: UCL.
Lên top