Nổ laptop khi đang sạc pin, 3 học sinh bị thương

Em Cường bị thương nát bàn tay phải nhập viện chữa trị. Ảnh: TT.
Em Cường bị thương nát bàn tay phải nhập viện chữa trị. Ảnh: TT.
Em Cường bị thương nát bàn tay phải nhập viện chữa trị. Ảnh: TT.
Lên top