Hồn cốt Hội An

Những hoạt cảnh tái hiện cảng thị Hội An thế kỷ thứ 17,18 qua show diễn "Ký ức Hội An". Ảnh: TB
Những hoạt cảnh tái hiện cảng thị Hội An thế kỷ thứ 17,18 qua show diễn "Ký ức Hội An". Ảnh: TB
Những hoạt cảnh tái hiện cảng thị Hội An thế kỷ thứ 17,18 qua show diễn "Ký ức Hội An". Ảnh: TB
Lên top