Nhân tình thuần hậu, là giá trị văn hóa mà Hội An kỳ công bảo tồn

Hai năm đóng cửa du lịch, Hội An vắng vẻ, tĩnh lặng. Ảnh: T.C
Hai năm đóng cửa du lịch, Hội An vắng vẻ, tĩnh lặng. Ảnh: T.C
Hai năm đóng cửa du lịch, Hội An vắng vẻ, tĩnh lặng. Ảnh: T.C
Lên top