Giữ “hồn” cho Lễ hội Katê

Không có y trang, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, như bị mất "phần hồn".
Không có y trang, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, như bị mất "phần hồn".
Không có y trang, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, như bị mất "phần hồn".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top