Đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm một gian hàng tại hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ 5, diễn ra từ 1-5.9.2017 tại TP. Hạ Long. Ảnh: CTV
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm một gian hàng tại hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ 5, diễn ra từ 1-5.9.2017 tại TP. Hạ Long. Ảnh: CTV