3 dự án cao tốc Bắc - Nam chuyển về hình thức đầu tư công:

Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án trọng điểm

Dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam gồm 11 dự án thành phần. Ảnh: Bộ GTVT
Dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam gồm 11 dự án thành phần. Ảnh: Bộ GTVT
Dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam gồm 11 dự án thành phần. Ảnh: Bộ GTVT
Lên top