Đặt tên đường, đánh số nhà: Mỗi nước, mỗi thời mỗi khác

Bảng hiệu tên đường Tứ Xuyên tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).
Ảnh: Thụy Bất Nhi
Bảng hiệu tên đường Tứ Xuyên tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Thụy Bất Nhi
Bảng hiệu tên đường Tứ Xuyên tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Thụy Bất Nhi
Lên top