Nhà cách mạng Hồ Xuân Lưu: Một con người, hai tên đường

Di tích miếu An Mỹ thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), nơi ngày trước nhà cách mạng Hồ Xuân Lưu cùng các đồng chí thường gặp nhau để hoạt động cách mạng ở quê nhà Quảng Trị. Ảnh: PXD
Di tích miếu An Mỹ thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), nơi ngày trước nhà cách mạng Hồ Xuân Lưu cùng các đồng chí thường gặp nhau để hoạt động cách mạng ở quê nhà Quảng Trị. Ảnh: PXD
Di tích miếu An Mỹ thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), nơi ngày trước nhà cách mạng Hồ Xuân Lưu cùng các đồng chí thường gặp nhau để hoạt động cách mạng ở quê nhà Quảng Trị. Ảnh: PXD
Lên top