Bảo mẫu bạo hành trẻ em ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Những em bé chỉ từ 15 đến 18 tháng tuổi tại Đà Nẵng bị bạo hành với lý do là "cho trẻ ăn".
Những em bé chỉ từ 15 đến 18 tháng tuổi tại Đà Nẵng bị bạo hành với lý do là "cho trẻ ăn".
Những em bé chỉ từ 15 đến 18 tháng tuổi tại Đà Nẵng bị bạo hành với lý do là "cho trẻ ăn".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top