Yếu tố hỗ trợ nào có thể thúc đẩy nền kinh tế trở lại “đường đua xanh”?

Hoạt động tại các cảng sẽ nhộn nhịp hơn khi kinh tế hồi phục. Ảnh chụp tại cảng Cát Lái, TPHCM: Anh Tú.
Hoạt động tại các cảng sẽ nhộn nhịp hơn khi kinh tế hồi phục. Ảnh chụp tại cảng Cát Lái, TPHCM: Anh Tú.
Hoạt động tại các cảng sẽ nhộn nhịp hơn khi kinh tế hồi phục. Ảnh chụp tại cảng Cát Lái, TPHCM: Anh Tú.
Lên top