Tập trung vào thế mạnh kinh tế địa phương, giữ đà tăng trưởng

Một doanh nghiệp ở Bắc Giang khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh: T.K
Một doanh nghiệp ở Bắc Giang khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh: T.K
Một doanh nghiệp ở Bắc Giang khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh: T.K
Lên top