FDI trên khắp Châu Á vẫn phục hồi bất chấp đại dịch kéo dài

FDI 9 tháng đầu năm 2021 vào Việt Nam đạt 22,15 tỉ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: AFP
FDI 9 tháng đầu năm 2021 vào Việt Nam đạt 22,15 tỉ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: AFP
FDI 9 tháng đầu năm 2021 vào Việt Nam đạt 22,15 tỉ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: AFP
Lên top