Yeah1 và cú trượt dài trong hoạt động kinh doanh

Yeah1 vẫn chưa thể thoát lỗ. Ảnh: A.Quang
Yeah1 vẫn chưa thể thoát lỗ. Ảnh: A.Quang
Yeah1 vẫn chưa thể thoát lỗ. Ảnh: A.Quang
Lên top