Sẽ không xét lại hồ sơ đối với cổ phiếu chuyển sàn để giải cứu nghẽn lệnh

UBCKNN yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE. Ảnh: L. Toàn
UBCKNN yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE. Ảnh: L. Toàn
UBCKNN yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE. Ảnh: L. Toàn
Lên top