Thao túng giá cổ phiếu, căn bệnh cần thêm "thuốc đắng"

Cần chế tài kịp thời với những sai phạm liên quan đến thao túng giá cổ phiếu. Ảnh: Gia Miêu
Cần chế tài kịp thời với những sai phạm liên quan đến thao túng giá cổ phiếu. Ảnh: Gia Miêu
Cần chế tài kịp thời với những sai phạm liên quan đến thao túng giá cổ phiếu. Ảnh: Gia Miêu
Lên top