Hoàng Anh Gia Lai bán gần 48 triệu cổ phiếu HNG để cơ cấu nợ vay

Hoang Anh Gia Lai bán gần 48 triệu cổ phiếu HNG để cơ cấu nợ. Ảnh: Gia Miêu
Hoang Anh Gia Lai bán gần 48 triệu cổ phiếu HNG để cơ cấu nợ. Ảnh: Gia Miêu
Hoang Anh Gia Lai bán gần 48 triệu cổ phiếu HNG để cơ cấu nợ. Ảnh: Gia Miêu
Lên top