Xuất nhập khẩu đạt 311 tỉ USD, xuất siêu gần 3 tỉ trong 8 tháng

Trong gần 8 tháng qua, dệt may đã mang về gia trị kim ngạch xuất khẩu đạt 19,9 tỉ USD. (Ảnh minh họa)
Trong gần 8 tháng qua, dệt may đã mang về gia trị kim ngạch xuất khẩu đạt 19,9 tỉ USD. (Ảnh minh họa)
Trong gần 8 tháng qua, dệt may đã mang về gia trị kim ngạch xuất khẩu đạt 19,9 tỉ USD. (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top