Vượt Donald Trump, ông Phạm Nhật Vượng lộ tài sản 4,8 tỷ USD

Thông tin do tạp chí tạp chí Forbes đăng tải.
Thông tin do tạp chí tạp chí Forbes đăng tải.