VN Index rớt gần 50 điểm chỉ trong một buổi sáng, nhà đầu tư sốc!

VN-Index giảm mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây.
VN-Index giảm mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây.
VN-Index giảm mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây.
Lên top