VinSmart cán mốc hơn 1,2 triệu smartphone sau 17 tháng

Vsmart-Joy3: Vsmart Joy 3 từng lập kỷ lục doanh số 12.000 máy sau 14 giờ mở bán, giúp VinSmart sớm hoàn thành mục tiêu phủ rộng thị trường.
Vsmart-Joy3: Vsmart Joy 3 từng lập kỷ lục doanh số 12.000 máy sau 14 giờ mở bán, giúp VinSmart sớm hoàn thành mục tiêu phủ rộng thị trường.
Vsmart-Joy3: Vsmart Joy 3 từng lập kỷ lục doanh số 12.000 máy sau 14 giờ mở bán, giúp VinSmart sớm hoàn thành mục tiêu phủ rộng thị trường.
Lên top