Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vinastas công bố thông tin nước mắm chứa asen vượt ngưỡng là trái luật?