Viettel mời Bộ Công an điều tra vụ sim đã kích hoạt bán trên thị trường