Việt Nam đứng đầu thế giới về nuôi cá tra, xếp thứ 6 về quy mô đàn lợn

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao Động hạng III cho CPV sáng 5.12.2018 tại Hà Nội.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao Động hạng III cho CPV sáng 5.12.2018 tại Hà Nội.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao Động hạng III cho CPV sáng 5.12.2018 tại Hà Nội.