Lần đầu tiên xuất khẩu cá tra cán mốc 2 tỉ USD

Theo Vasep, thị trường cá tra toàn cầu còn nhiều triển vọng tăng trưởng trong những năm tới, ít nhất là đến năm 2025. Ảnh: PV
Theo Vasep, thị trường cá tra toàn cầu còn nhiều triển vọng tăng trưởng trong những năm tới, ít nhất là đến năm 2025. Ảnh: PV
Theo Vasep, thị trường cá tra toàn cầu còn nhiều triển vọng tăng trưởng trong những năm tới, ít nhất là đến năm 2025. Ảnh: PV
Lên top