VIB đón đầu làn sóng chuyển đổi số

VIB chính thức áp dụng eKYC vào việc mở tài khoản ngân hàng điện tử cho khách hàng.
VIB chính thức áp dụng eKYC vào việc mở tài khoản ngân hàng điện tử cho khách hàng.
VIB chính thức áp dụng eKYC vào việc mở tài khoản ngân hàng điện tử cho khách hàng.
Lên top