Vì sao nhiều doanh nghiệp BOT "chây ỳ" triển khai thu phí tự động?

Cơ quan nhà nước  "sốt ruột" yêu cầu triển khai ETC, nhưng các doanh nghiệp BOT vẫn "bình chân như vạy".
Cơ quan nhà nước "sốt ruột" yêu cầu triển khai ETC, nhưng các doanh nghiệp BOT vẫn "bình chân như vạy".
Cơ quan nhà nước "sốt ruột" yêu cầu triển khai ETC, nhưng các doanh nghiệp BOT vẫn "bình chân như vạy".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top