Bị cáo buộc gây rối, cản trở: Hai ôtô bị cấm đi vĩnh viễn cao tốc

Hai ôtô bị cấm đi tuyến cao tốc này và các tuyến cao tốc khác do VEC đầu tư.
Hai ôtô bị cấm đi tuyến cao tốc này và các tuyến cao tốc khác do VEC đầu tư.
Hai ôtô bị cấm đi tuyến cao tốc này và các tuyến cao tốc khác do VEC đầu tư.
Lên top