"Thanh tra và kiểm toán vào cuộc thì số tiền thu tại BOT mới sáng tỏ"

Từ vụ cướp đã dẫn đến nhiều tranh luận về doanh thu thật của BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Từ vụ cướp đã dẫn đến nhiều tranh luận về doanh thu thật của BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Từ vụ cướp đã dẫn đến nhiều tranh luận về doanh thu thật của BOT TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top