Vay tiền qua app: Nhiều app đột ngột ngưng hoạt động và ngưng giải ngân

Vay tiền qua app, nhiều nạn nhân bị truy bức đến đường cùng. Ảnh: Huân Cao
Vay tiền qua app, nhiều nạn nhân bị truy bức đến đường cùng. Ảnh: Huân Cao
Vay tiền qua app, nhiều nạn nhân bị truy bức đến đường cùng. Ảnh: Huân Cao
Lên top