Tỷ giá ngoại tệ 23.7: Tỷ giá trung tâm tăng vọt, USD tăng, bảng Anh giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23.7: Giá USD tăng nhẹ  . Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23.7: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh Internet
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23.7: Giá USD tăng nhẹ . Ảnh Internet
Lên top