So sánh lãi suất các ngân hàng cao nhất kỳ hạn 7 tháng

So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trong tháng 7.2019, ngân hàng niêm yết lãi suất cao nhất cho kì hạn 7 tháng là 8,05%. Ảnh SCB
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trong tháng 7.2019, ngân hàng niêm yết lãi suất cao nhất cho kì hạn 7 tháng là 8,05%. Ảnh SCB
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng trong tháng 7.2019, ngân hàng niêm yết lãi suất cao nhất cho kì hạn 7 tháng là 8,05%. Ảnh SCB
Lên top