Từ 5.3, Vietnam Airlines tạm dừng khai thác các đường bay tới Hàn Quốc

Từ 5.3, Vietnam Airlines tạm dừng tất cả các đường bay tới Hàn Quốc.
Từ 5.3, Vietnam Airlines tạm dừng tất cả các đường bay tới Hàn Quốc.
Từ 5.3, Vietnam Airlines tạm dừng tất cả các đường bay tới Hàn Quốc.
Lên top