Giới khoa học lo ngại về 2 ca nhiễm COVID-19 ít thấy

Satish Pillai, cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Mỹ vào ngày 21.1.2020. Ảnh: AFP
Satish Pillai, cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Mỹ vào ngày 21.1.2020. Ảnh: AFP
Satish Pillai, cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Mỹ vào ngày 21.1.2020. Ảnh: AFP
Lên top