TPHCM: “Khát” vốn đầu tư hạ tầng đô thị

Trong giai đoạn 2016 - 2020, TPHCM cần hơn 318.000 tỉ đồng để đầu tư 189 dự án hạ tầng giảm kẹt xe. Ảnh: MINH QUÂN
Trong giai đoạn 2016 - 2020, TPHCM cần hơn 318.000 tỉ đồng để đầu tư 189 dự án hạ tầng giảm kẹt xe. Ảnh: MINH QUÂN