Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tin đồn Việt Nam sắp đổi tiền mới là bịa đặt!