Tìm lời giải cho con số nhập siêu 7,44 tỉ USD từ Trung Quốc trong 2 tháng

Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: V.L
Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: V.L
Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ảnh: V.L
Lên top