Thực hiện hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Cơ hội thu hút đầu tư và nâng tầm doanh nghiệp Việt

CIEM đánh giá cao những lợi ích “ròng” mà RCEP mang lại. 
Nguồn: CIEM và Aus4Reform Program
CIEM đánh giá cao những lợi ích “ròng” mà RCEP mang lại. Nguồn: CIEM và Aus4Reform Program
CIEM đánh giá cao những lợi ích “ròng” mà RCEP mang lại. Nguồn: CIEM và Aus4Reform Program
Lên top