Việt Nam - điểm sáng trong ASEAN về thu hút đầu tư nước ngoài

Công nhân làm việc trong một nhà máy may ở Hà Nội.  Ảnh: AFP
Công nhân làm việc trong một nhà máy may ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Công nhân làm việc trong một nhà máy may ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Lên top