Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh

Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng nên tập trung vào lĩnh vực ít chịu tác động dịch bệnh. Ảnh: Hữu Long
Lên top