Tăng dựng đứng, giá USD vượt đỉnh 14 tháng; giá vàng giảm sâu

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng vọt đỉnh 14 tháng. Giá vàng giảm. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng vọt đỉnh 14 tháng. Giá vàng giảm. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng vọt đỉnh 14 tháng. Giá vàng giảm. Ảnh TL
Lên top