Tỷ giá vietcombank

Giá USD rớt khỏi đỉnh 20 năm, giá vàng lao dốc không phanh

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen áp sát mốc 24.000 đồng trong khi giá USD thế giới giảm khỏi đỉnh 20 năm. Giá vàng thế giới giảm mạnh sau tuyên bố nóng của Chủ tịch Fed trong khi giá vàng SJC trong nước tăng nhẹ.

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái chốt phiên 27.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.920 - 23.970 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.834,10 - 1.835,10 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,85 - 68,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 27.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (27.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.940 - 23.970 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.826,80 - 1.827,80 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,75 - 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 26.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (26.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.940 - 23.970 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.826,80 - 1.827,80 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,75 - 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 25.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (25.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.940 - 23.970 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.826,80 - 1.827,80 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,75 - 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 24.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (24.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.910 - 23.940 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.827,40 - 1.828,40 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,75 - 68,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 23.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (23.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.980 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.837,30 - 1.838,30 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,70 - 68,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 22.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (22.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.980 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.836,70 - 1.837,70 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,80 - 68,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 21.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (21.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.980 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.840,90 - 1.841,90 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,80 - 68,64 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái chốt phiên 20.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (20.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.980 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.840,90 - 1.841,90 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,80 - 68,64 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 20.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (20.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.920 - 23.950 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.837,80 - 1.838,80 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,80 - 68,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái chốt phiên 18.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (18.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.940 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.837,20 - 1.838,20 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,90 - 68,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 18.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (18.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.940 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.837,20 - 1.838,20 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,90 - 68,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái chốt phiên 17.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.940 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.846,60 - 1.847,60 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,90 - 68,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 17.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.940 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.850,50 - 1.851,50 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,65 - 68,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái chốt phiên 16.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ chốt phiên (16.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.940 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.831,90 - 1.832,90 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,60 - 68,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 16.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (16.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.900 - 23.940 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.831,90 - 1.832,90 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 67,60 - 68,40 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 15.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (15.6): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.780 - 23.880 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.821,60 - 1.822,60 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,90 - 67,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái chốt phiên 14.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, 14.6: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.780 - 23.880 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.821,60 - 1.822,60 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,90 - 67,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 14.6

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, 14.6: Giá USD chợ đen trong nước ở mức 23.750 - 23.830 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.824,70 - 1.825,70 đôla/ounce. Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,90 - 67,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).