Tâm điểm cổ phiếu 26.1: MBB bất ngờ tăng

Cổ phiếu MBB bất ngờ tăng trong khi sắc đỏ tràn ngập nhóm ngân hàng.
Ảnh minh họa: M.Quân.
Cổ phiếu MBB bất ngờ tăng trong khi sắc đỏ tràn ngập nhóm ngân hàng. Ảnh minh họa: M.Quân.
Cổ phiếu MBB bất ngờ tăng trong khi sắc đỏ tràn ngập nhóm ngân hàng. Ảnh minh họa: M.Quân.
Lên top